Behandeling van het ganglion stellatum

Wat is een ganglion stellatum blokkade?

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die zich bevindt ter hoogte van de hals naast de zevende halswervel. Dit ganglion kan een belangrijke rol spelen in de behandeling van pijn ter hoogte van de arm.
Een ganglion stellatum blokkade kan overwogen worden bij bepaalde pijnsyndromen ter hoogte van de arm, bijvoorbeeld bij het complex regionaal pijnsyndroom (vroeger Sudeck genoemd) of bij stoornissen in de doorbloeding van de arm.

Het doel van deze behandeling is de pijngeleiding te blokkeren, zodat de pijn zal afnemen. 

Hierbij wordt via een naald lokale verdoving en eventueel een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel (corticosteroïd) ingespoten met als gevolg dat dit ganglion geen pijnsignalen meer door kan geven aan de hersenen. Pijnverlichting, verandering van pijn en warmtegevoel in uw arm/hand zijn de te verwachten resultaten. De kracht in uw arm is na de behandeling onveranderd.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • U ligt op uw rug tijdens de behandeling.
 • Uw hals wordt ontsmet.
 • Eventueel wordt de huid verdoofd.
 • Met behulp van medische beeldvorming (RX-stralen of echografie) wordt de naald correct gepositioneerd. Eventueel wordt de plaatsing gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Daarna wordt het pijnstillend product/mengsel ingespoten. 
 • De behandeling zelf duur ongeveer 10 minuten. U wordt daarna nog ongeveer 30 minuten geobserveerd.
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • Door de verdoving kunt u tijdelijk een afhangend ooglid hebben, het oog kan rood worden, u kan hees zijn en een verstopte neus hebben. Dit is onschuldig en verdwijnt wanneer de verdoving is uitgewerkt.
 • In principe kan er een epileptische aanval ontstaan wanneer er medicatie in een kleine slagader wordt ingespoten. Aangezien de procedure steeds onder echografie of röntgendoorlichting gebeurt, is de kans hierop uiterst klein.
 • Als er corticosteroïden worden gebruikt kan u hiervan eventueel nevenwerkingen hebben:: (tijdelijke) gewichtstoename, spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloedsuikergehalte, effect op het bot (botontkalking/osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen (zoals bloedingen, infectie) zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien u diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, kan het corticosteroïd een tijdelijke verhoging van het suikergehalte in uw bloed veroorzaken.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan. 

Deze behandelingen heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?