Pijn & vaatlijden / ischemie

Behandeling(en) tegen Pijn & vaatlijden / ischemie

Behandeling van het ganglion stellatum

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop die zich bevindt ter hoogte van de hals naast de zevende halswervel. Dit ganglion kan een belangrijke rol spelen in de behandeling van pijn ter hoogte van de arm.

Het doel van een ganglion stellatum blokkade is de pijngeleiding te blokkeren, zodat de pijn zal afnemen. Hierbij wordt via een naald lokale verdoving en eventueel een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel ingespoten.

Infiltratie en radiofrequente behandeling van de lumbale sympathicusketen

Aan de voorzijde van de lendenwervels ligt de lumbale sympathicusketen, dat is een zenuwbaan die deel uitmaakt van het zenuwstelsel dat we zelf niet onder controle hebben.

Dit aparte zenuwstelsel regelt onder andere hoeveel bloed er door de bloedvaten gaat. Deze zenuwbaan speelt ook een rol in de pijnbeleving. Door blokkades van de lumbale sympathicusketen kan men de pijn verminderen en soms de doorbloeding van de benen verbeteren.