Radiofrequente behandeling van de geniculaire zenuwen

Wat zijn de geniculaire zenuwen?

De geniculaire zenuwen zijn gevoelszenuwen die rond het kniegewricht liggen. Zij zorgen ervoor dat we pijn gewaarworden in de knie.

Waarom wordt deze behandeling uitgevoerd?

Door slijtage of na een ingreep kan er chronische pijn ontstaan in de knie. Dan kan gekozen worden voor deze behandeling om de pijn te verminderen.

Hierbij worden de geniculaire zenuwen behandeld met een bepaald soort elektrische stroom. Een andere benaming is een radiofrequente (RF) laesie.
Tijdens de behandeling worden de geniculaire zenuwen door middel van een naald opgewarmd tot 80°C gedurende enkele minuten. Op deze manier worden de geniculaire zenuwen volledig stilgelegd

Hoe zijn de resultaten?

Vaak is er een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Dit effect verschijnt vaak pas na enkele weken en kan maar volledig beoordeeld worden na zes tot acht weken. 

Garantie op beterschap kan spijtig genoeg niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak (bv. slijtage) wordt door de behandeling immers niet weggenomen. Het is bijgevolg mogelijk dat de radiofrequente laesie, ondanks een positieve proefbehandeling, onvoldoende beterschap biedt. 

Wanneer er wel beterschap is en indien de pijn na verloop van tijd terugkomt, kan de behandeling herhaald worden. 

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • U ligt op uw rug tijdens de behandeling.
 • Soms wordt er een lichte verdoving (roesje) toegediend.
 • Uw knie wordt ontsmet
 • Met behulp van X-stralen of echografie worden (doorgaans) drie naalden steriel in de knie geplaatst ter hoogte van de geniculaire zenuwen.
 • Om te bepalen of de naaldtip goed zit, wordt de zenuw gestimuleerd met zwakke stroomstootjes.
 • Vervolgens wordt de zenuw verdoofd en behandeld met gepulseerde stroomstootjes.
 • De behandeling zelf duur ongeveer 20 minuten.
 • U wordt daarna nog ongeveer 30 minuten geobserveerd.
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • In het begin kan er een tijdelijke gevoelloosheid van de knie en van het onderbeen optreden.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie, zenuwproblemen zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de behandeling geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de behandeling gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de behandeling best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de behandeling uit te stellen.

Kostprijs

Deze behandeling heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan. 

Het ziekenhuis brengt ook nog een bedrag in rekening, o.a. voor de gebruikte medicatie.

Deze behandeling wordt (gedeeltelijk) terugbetaald door het ziekenfonds. Ook een private hospitalisatieverzekering kan eventueel tussenkomen.
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling is het nodig dat u een vragenlijst invult. Die zal u verkrijgen via het secretariaat, na de consultatie bij de pijnarts. De vragenlijst kan u op papier invullen of via de app Mynexuzhealth.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?