Infiltratie en radiofrequente behandeling van de plexus coeliacus

Wat is een plexus coeliacus blokkade?

De plexus coeliacus is een zenuwknoop in de bovenbuik. Bij aandoeningen van de alvleesklier (pancreas), lever of maag kan deze zenuwknoop geprikkeld worden en pijn veroorzaken. Wanneer de pijn hevig wordt en moeilijker te controleren valt met sterke pijnstillers, kan in bepaalde gevallen geopteerd worden om de plexus coeliacus uit te schakelen.

Wat houdt de behandeling in?

De behandeling  gebeurt steeds in twee fases en onder een lichte narcose:

Fase 1: de infiltratie of de proefblokkade

Tijdens de eerste fase, de infiltratie, wordt een lokaal verdovend middel toegediend rond de plexus coeliacus, zodat die tijdelijk verdoofd wordt.   

Als uw pijnklachten na de infiltratie verminderen of verdwijnen, kunnen we ervan uitgaan dat de plexus coeliacus een rol speelt in het ontstaan van het pijnprobleem.

De pijnvermindering moet gebeuren binnen de twee uur na de infiltratie en minstens 50% bedragen. In dat geval kunnen we, tijdens een tweede afspraak, overgaan naar fase 2: de denervatie.

Fase 2: de denervatie

Tijdens de denervatie wordt de plexus coeliacus behandeld met een radiofrequente (RF) laesie (= een bepaald soort elektrische stroom).

Een denervatie moet steeds gebeuren binnen de drie maanden na de proefblokkade. Anders zal het ziekenfonds de behandeling niet terugbetalen.

Wanneer er geen enkele of onvoldoende beterschap optreedt na de proefblokkade, zal een denervatie ook geen pijnverlichting geven. Ze wordt dan ook niet uitgevoerd.

Tijdens de denervatie wordt de plexus coeliacus door middel van een naald opgewarmd tot 80°C gedurende enkele minuten. Op deze manier wordt de plexus coeliacus volledig stilgelegd. Dit geeft betere en langere pijnverlichting dan de infiltratie.

Hoe zijn de resultaten na de denervatie?

Vaak is er een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Dit effect verschijnt vaak pas na enkele weken en kan maar volledig beoordeeld worden na zes tot acht weken. 

Garantie op beterschap kan spijtig genoeg niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak wordt door de denervatie immers niet weggenomen. Het is bijgevolg mogelijk dat de denervatie, ondanks een positieve proefbehandeling, onvoldoende beterschap biedt. 

Wanneer er wel beterschap is en indien de pijn na verloop van tijd terugkomt, kan de denervatie herhaald worden. 

Hoe verloopt de behandeling? 

 • U wordt naar de operatiekamer gebracht. 
 • Er wordt een infuus geplaatst
 • Monitoring wordt aangebracht; dit zijn controles om hartslag, bloeddruk en zuurstofsaturatie te meten.
 • De anesthesist brengt u onder lichte verdoving.
 • De aanprikplaats wordt ontsmet en de huid wordt lokaal verdoofd. 
 • Met behulp van medische beeldvorming (RX-stralen) wordt de naald correct gepositioneerd.
 • De behandeling wordt uitgevoerd:  
  • Ofwel wordt er alleen plaatstelijke verdoving ingespoten (proefblokkade) en wordt u nadien wakker gemaakt
  • Ofwel wordt er een denervatie uitgevoerd.

Procedure van de denervatie:

 • U wordt terug wakker gemaakt.
 • De positie van de naald wordt gecontroleerd met kleine teststroompjes. Deze voelt u als een drukkend of tintelend gevoel naar een deel van het been gaan. We leggen u dit uit tijdens de behandeling.
 • Tot slot verwarmt de pijnarts het ganglion door middel van een radiofrequente stroom. Dit is niet pijnlijk. 
 • Na de procedure wordt u naar de ontwaakzaal gebracht ter observatie.
 • Na een evaluatie van de pijnarts wordt u naar de kamer gebracht. 
 • Na één overnachting en controle van de pijnarts mag u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke diarree
 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend. 
 • Na een denervatie kan het kan zijn dat u last krijgt van ‘napijn’ als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan heftig zijn en enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Volgende ernstige verwikkelingen zijn mogelijk, maar zeldzaam: een klaplong (pneumothorax), bloeding, infectie met abcesvorming en zenuwproblemen. 
 • In uiterst zeldzame gevallen kan er een ‘dwarslaesie’ met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • De dag van de behandeling moet u nuchter zijn, dit betekent dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken. 
 • Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen. Breng een lijstje van uw medicatie mee naar het ziekenhuis.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of u allergieën hebt voor latex, contrastvloeistof of ontsmettingproducten.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de behandeling best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van  het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. Als u in een eenpersoonskamer verblijft rekenen we ereloonsupplementen aan. 

Deze behandelingen heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na thuiskomst problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling gaat door op onze campus in Dendermonde. 

De dienst opnameplanning zal u de dag voor de ingreep contacteren om het uur van opname mee te delen.

U komt op het afgesproken uur naar het ziekenhuis. U schrijft zich in aan het onthaal op de eerste verdieping. De onthaalmedewerker verwijst u naar de verblijfsafdeling.

 • Breng zeker uw identiteitskaart mee.
 • Breng ook nacht- en toiletgerief mee.
 • Vermeld vooraf aan de arts of verpleegkundige of bepaalde documenten moeten ingevuld worden (bv. sociaal verlof, brief adviseur, document hospitalisatieverzekering, …)

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u dagelijks terecht op het pijnsecretariaat tussen 8.00u en 16.00u op het nummer 052 25 22 of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?