Infiltratie en radiofrequente behandeling van het ganglion van Gasser

Wat is het ganglion van Gasser?

Een ganglion is een zenuwknoop waar veel zenuwbanen samenkomen. Het ganglion van Gasser ligt aan de voorzijde van het oor, in de schedel vlakbij de hersenstam en is van belang bij het gevoel van in het gezicht.  In dit ganglion splitst de aangezichtszenuw (nervus trigeminus) zich op in drie zenuwtakken: de nervus opthalmicus, de nervus maxillaris en de nervus mandibularis.

Door blokkades van dit ganglion kan men de pijn bij trigeminusneuralgie verminderen. 

Trigeminusneuralgie is een zenuwaandoening die gekenmerkt wordt door hevige pijnaanvallen aan één kant van het aangezicht. De pijnscheuten worden ervaren als korte, hevige elektrische schokken, scherpe messteken, gloeiende steken, …

De klachten worden meestal veroorzaakt door een bloedvat dat op de aangezichtszenuw drukt. Soms is de oorzaak te vinden bij een andere ziekte zoals multiple sclerose. Vaak wordt ook geen oorzaak gevonden.

De pijnscheuten kunnen uitgelokt worden door aanraking, bij scheren, wassen van het gelaat, kauwen, slikken, warmte, koude,…

Het doel van deze behandeling is de pijngeleiding te blokkeren, zodat de pijn zal afnemen. 

Hierbij wordt de pijngeleiding doorheen het ganglion onderbroken door het aanbrengen van warmte via een naald (een denervatie of radiofrequente (RF) laesie).

Hoe verloopt de behandeling?

 • U wordt naar de behandelzaal gebracht. 
 • Vooraf krijgt u een infuus. Er wordt een dosis antibiotica gegeven. 
 • Monitoring wordt aangebracht; dit zijn controles om hartslag, bloeddruk en zuurstofsaturatie te meten.
 • De anesthesist brengt u onder lichte verdoving.
 • De aanprikplaats wordt ontsmet en de huid wordt lokaal verdoofd. 
 • Met behulp van medische beeldvorming (RX-stralen) wordt de naald correct gepositioneerd.
 • U wordt terug wakker gemaakt.
 • De positie van de naald wordt gecontroleerd met kleine teststroompjes. Deze voelt u als een drukkend of tintelend gevoel naar een deel van het gezicht gaan. We leggen u dit uit tijdens de behandeling.
 • Tot slot verwarmt de pijnarts het ganglion door middel van een radiofrequente stroom. Dit is niet pijnlijk. 
 • Na de procedure wordt u naar de ontwaakzaal gebracht ter observatie.
 • Om de kans op een bloeduitstorting ter hoogte van de wang te beperken, wordt er een ijszak geplaatst ter hoogte van de prikplaats. 
 • Na een evaluatie van de pijnarts wordt u naar de kamer gebracht. 
 • Na één overnachting en controle van de pijnarts mag u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Een doof gevoel in het gezicht aan de behandelde kant. Dit is meestal tijdelijk.
 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend. 
 • Een bloeduitstorting in de wang (heeft meestal geen behandeling nodig) of in de hersenen (extreem zeldzaam).
 • In zeldzame gevallen kan een bacterie uit het wangslijmvlies in het hersenvocht terechtkomen waardoor er een hersenvliesontsteking kan ontstaan.
 • Het kan zijn dat u last krijgt van ‘napijn’ als de verdoving is uitgewerkt. Deze kan heftig zijn en enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • De dag van de behandeling moet u nuchter zijn, dit betekent dat u vanaf middernacht niets meer mag eten of drinken. 
 • Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.Breng een lijstje van uw medicatie mee naar het ziekenhuis.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of u allergieën hebt voor latex, contrastvloeistof of ontsmettingproducten.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de behandeling best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van  het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. Als u in een eenpersoonskamer verblijft rekenen we ereloonsupplementen aan. 

Deze behandelingen heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na thuiskomst problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling gaat door op onze campus in Dendermonde. 

De dienst opnameplanning zal u de dag voor de ingreep contacteren om het uur van opname mee te delen.

U komt op het afgesproken uur naar het ziekenhuis. U schrijft zich in aan het onthaal op de eerste verdieping. De onthaalmedewerker verwijst u naar de verblijfsafdeling.

 • Breng zeker uw identiteitskaart mee.
 • Breng ook nacht- en toiletgerief mee.
 • Vermeld vooraf aan de arts of verpleegkundige of bepaalde documenten moeten ingevuld worden (bv. sociaal verlof, brief adviseur, document hospitalisatieverzekering,…)

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u dagelijks terecht op het pijnsecretariaat tussen 8.00u en 17.00u op het nummer 052 25 22 of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25. 

Wilt u ook met minder pijn door het leven?