Radiofrequente behandeling van de nervus suprascapularis

Wat?

De nervus suprascapularis is de bovenste schouderzenuw. Deze loopt vanuit de hals naar het schouderblad. Deze zenuw zorgt met name voor de pijn die afkomstig is van het kapsel rondom de schouder. Door deze zenuw te behandelen, proberen we de pijngeleiding te beïnvloeden waardoor in veel gevallen de pijn vermindert.

Waarom wordt deze behandeling uitgevoerd?

Door slijtage of na een ingreep kan er chronische pijn ontstaan in de schouder. Dan kan gekozen worden voor een radiofrequente behandeling van de nervus suprascapularis om de pijn te verminderen.
Hierbij wordt deze zenuw door middel van een naald opgewarmd tot 80°C gedurende enkele minuten. Op deze manier wordt de zenuw volledig stilgelegd.

Hoe zijn de resultaten?

Vaak is er een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Dit effect verschijnt vaak pas na enkele weken en kan pas volledig beoordeeld worden na zes tot acht weken.
Garantie op beterschap kan spijtig genoeg niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak wordt door de denervatie immers niet weggenomen.
Wanneer er wel beterschap is en indien de pijn na verloop van tijd terugkomt, kan de denervatie herhaald worden.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus.
 • U zit recht op de behandeltafel
 • De behandelregio wordt ontsmet om infectie te voorkomen.
 • Eventueel wordt de huid verdoofd.
 • Met behulp van echografie wordt de naald correct gepositioneerd.
 • Om te bepalen of de naaldtip goed zit, wordt de zenuw gestimuleerd met zwakke stroomstootjes.
 • Vervolgens wordt de zenuw verdoofd en behandeld met gepulseerde stroomstootjes.
 • De behandeling zelf duur ongeveer 20 minuten.
 • U wordt daarna nog ongeveer 30 minuten geobserveerd.
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • De eerste dagen na de infiltratie u ook tijdelijk napijn hebben in het behandelde gebied. U kunt hiervoor pijnstillers innemen.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is mogelijk. Daarom wordt u na de behandeling nog een tijdje geobserveerd.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie (bv. hersenvliesontsteking) en zenuwbeschadiging zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water.
 • Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
 • Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd.
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen voor de behandeling te stoppen.
 • Dit bespreken we met u tijdens de voorafgaande raadpleging.
 • Indien u een infectie doormaakt, wordt de behandeling mogelijk uitgesteld (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de behandeling uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …)

Kostprijs

Deze behandeling heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.
Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloon-supplementen aan.

Het ziekenhuis brengt een bedrag in rekening, o.a. voor de gebruikte medicatie.

Voor deze behandeling bestaat er een officiële nomenclatuurcode. Deze behandeling wordt dan ook gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Ook een private hospitalisatieverzekering kan eventueel tussenkomen.
Om in aanmerking te komen voor terugbetaling is het nodig dat u een vragenlijst invult. Die zal u verkrijgen via het secretariaat, na de consultatie bij de pijnarts. De vragenlijst kan u op papier invullen of via de app Mynexuzhealth.

Tot slot

Na de infiltratie stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Mochten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Hij/zij is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw elektronische identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan arts of verpleegkundigen of bepaalde documenten moeten ingevuld worden (bv. sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:
maandag t.e.m. vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op het nummer 052 25 22 58
of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?