img-0

Infuus met lidocaïne

Wat is een lidocaïne infuus?

Lidocaïne is een middel tegen hartritmestoornissen en ook een plaatselijk verdovend middel
(het wordt bijvoorbeeld gebruikt in keelpastilles en bij lokale verdovingen voor onder andere tandextracties).

Dit middel wordt ook gebruikt tegen sommige vormen van chronische pijn, in het bijzonder voor neuropathische pijn. Lidocaïne geeft bij sommige vormen van chronische pijn een verlichting van de klachten. 

Lidocaïne wordt door middel van een infuus rechtstreeks in de bloedbaan toegediend.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Lidocaïne kan de volgende bijwerkingen hebben:

 • Verhoging of verlaging van de bloeddruk
 • Hartritmestoornissen: bv. een versnelde of vertraagde hartslag
 • Overgevoeligheidsreacties: bv. jeuk of kortademigheid

Hoe verloopt de behandeling?

 • U krijgt een kamer en een bed. 
 • U wordt gewogen.
 • Er wordt een infuus geprikt. 
 • Lidocaïne wordt via een medicatiepomp over een periode van twee uur toegediend.
  Tijdens de behandeling wordt u aan de monitor gelegd om hartritme, bloeddruk en zuurstof-saturatie te meten.
 • Na de behandeling wordt u nog even verder geobserveerd. Daarna mag u naar huis.
 • Er wordt eventueel een volgende behandeling of een controleafspraak vastgelegd.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de behandeling geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de behandeling gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de behandeling best niet uitgevoerd.
 • Houd er rekening mee dat u de dag van de behandeling geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de behandeling gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de behandeling best niet uitgevoerd. 
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of u allergieën hebt.
 • Vaak is het nodig dat wij over een bloedafname en/of elektrocardiogram (EKG) beschikken.
  Indien dit bij u het geval is, dan zullen we u dit zeggen tijdens de raadpleging die voorafgaat aan de behandeling.
 • Bij hartpatiënten kan het gebeuren dat wij eerst contact opnemen met de behandelende hartspecialist.

Kostprijs

In de officiële nomenclatuur van het RIZIV bestaat er geen afgesproken bedrag voor deze totaal-behandeling. 

De prijs, die voor deze behandeling aan u wordt gefactureerd, bestaat dan ook uit volgende delen:

 • Het ereloon voor de raadplegingen bij de pijnarts (wordt gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds en/of uw hospitalisatieverzekering).
 • De producten die worden toegediend: lidocaïne en een zoutoplossing (worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds en/of uw hospitalisatieverzekering).
 • De kosten die verband houden met het verpleegkundig toezicht, de verpleegkundige verzorging en het verblijf in het ziekenhuis (zijn inbegrepen in de verblijfskosten voor de daghospitalisatie en worden gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds en/of uw hospitalisatieverzekering).
 • Een bedrag van 50 euro om de kosten te dekken van de extra medische activiteit door de arts: toezicht van gemonitorde patiënten en eventueel ingrijpen bij complicaties (wordt normaal gezien niet terugbetaald door het ziekenfonds en/of uw hospitalisatieverzekering).

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05

Wilt u ook met minder pijn door het leven?