img-0

Infuus met ketamine

Wat is ketamine?

Ketamine is sinds de jaren ’70 bekend en werd afgeleid van Fencyclidine (PCP). Dit laatste middel werd in de jaren daarvoor gebruikt door hippies om hallucinaties op te wekken. Per toeval werd ook ontdekt dat de gebruikers ervan vrijwel pijnloos waren.

Ketamine wordt ook gebruikt in de anesthesie.
Het is actief op de zogenaamde NMDA-receptoren van de zenuwcellen (waarop vrijwel geen enkel ander geneesmiddel actief is). Deze receptoren spelen een belangrijke rol in de pijngeleiding. 

Bij sommige pijnsyndromen kan een toestand ontstaan waarbij alle behandelingen hebben gefaald en zelfs hoge doseringen morfine-achtige middelen niet leiden tot een duidelijke pijnvermindering. 

Dit is vooral merkbaar bij neuropathische pijn. Het gaat om een toestand van overprikkelbaarheid van het zenuwstelsel ook wel bekend als ‘wind-up’.

Bij deze ernstige pijnsyndromen kan ketamine de pijn soms (tijdelijk) verminderen. Bij sommige patiënten heeft een infuus met ketamine enkele weken tot maanden een gunstig effect op de pijn. Indien de behandeling een gunstig effect heeft op de pijn kan ze, indien nodig, later herhaald worden.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Het ketamine-infuus kan de volgende bijwerkingen geven: dubbelzien, dronken gevoel, slaperigheid, misselijkheid, braken, hallucinaties, nare dromen, ontsteking van het bloedvat waar het infuus geplaatst is, angst, verwardheid, vergeetachtigheid, snelle hartslag, hoge bloeddruk, kortademigheid, benauwdheid, verminderd coördinatievermogen, duizeligheid, verhoogde speekselvloed en leverfunctiestoornissen.

Laat u door deze lijst niet te veel afschrikken: alle genoemde bijwerkingen verdwijnen na verminderen of stopzetten van het infuus.

De laatste jaren zijn er verschillende studies verschenen over urologische klachten bij het langdurige gebruik van hoge dosissen ketamine over een lange periode.

Deze klachten bestaan uit: urineverlies, moeite of pijn bij het plassen, last om de urine op te houden, veelvuldig plassen ’s nachts of overdag. 

Dit probleem wordt alleen beschreven bij mensen die ketamine als partydrug gebruiken, en dit verschillende keren per week en gedurende meer dan één jaar, waarbij de gemiddelde dosis 2 g  per keer bedraagt.

De dosis die wij in ons pijncentrum geven, is meer dan tien keer lager dan 2 g. Wij geven ook maximum één dosis per maand.

Mocht u toch plasproblemen ondervinden bij het gebruik van ketamine, vragen we u om dit te melden.

Als u momenteel al plasproblemen hebt, is het mogelijk dat we een behandeling met ketamine afraden.

Aangezien ketamine hallucinaties en nare dromen kan veroorzaken, wordt er tijdens de behandeling een slaapmiddel aan het infuus toegediend (meestal Propolipid, een narcosemiddel). Tijdens de procedure zult u dus slaperig zijn of volledig slapen.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Uw begeleider/chauffeur mag niet blijven tijdens de behandelingsduur. Na vier à vijf uur kan de chauffeur u komen ophalen.
 • Een verpleegkundige begeleidt u naar de kamer waar u een bed krijgt toegewezen.
 • Er wordt een infuus geprikt.
 • Ketamine wordt samen met het slaapmiddel via een medicatiepomp over een periode van ongeveer vier uur toegediend. 
 • Tijdens de behandeling wordt u aan de monitor gelegd om hartritme, bloeddruk en zuurstof-saturatie te meten. Er wordt extra zuurstof toegediend met een neusbrilletje.
 • Na de behandeling wordt u nog een tijd verder geobserveerd. Daarna mag u naar huis. Er zal een volgende behandeling of een controleafspraak vastgelegd worden.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Hou er rekening mee dat u de dag van het infuus geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet dus zeker een begeleider/chauffeur voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • U moet nuchter zijn vanaf middernacht. De normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Voor de rest mag u dus niets eten of drinken.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de behandeling best niet uitgevoerd. 
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of u allergieën hebt.

Kostprijs

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan.

Deze behandelingen heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.
Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05

Wilt u ook met minder pijn door het leven?