Infiltratie en radiofrequente behandeling van het sacro-iliacaal gewricht (SIG)

Wat is het SIG?

Het sacro-iliacaal gewricht (SIG) is het gewricht tussen het heiligbeen en het bekken. In dit gewricht lopen zenuwbanen die pijnprikkels naar onze hersenen geleiden. 

Door een ongeval, zwangerschap, bevalling of door slijtage kunnen zich ter hoogte van dit gewricht kleine veranderingen voordoen. Op deze manier kunnen zenuwen geïrriteerd raken en pijn veroorzaken. 

Wat is het doel van een SIG-infiltratie?

Bij een therapeutische SIG-infiltratie wordt een lokaal verdovingsmiddel en een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel (corticosteroïd) ingespoten in het SIG. Het doel van de inspuiting is de ontsteking van de betrokken zenuw(en) te verminderen, waardoor de pijn afneemt.

In de meeste gevallen zal één infiltratie onvoldoende zijn en worden er 2 of 3 herhalingen gepland. 
Dit geeft een bijkomende vermindering van de pijnklachten. Het effect houdt bovendien ook langere tijd aan dan na één infiltratie.

Soms wordt een diagnostische SIG-infiltratie uitgevoerd. Hierbij wordt enkel een lokale verdoving toegediend rond de zenuwtakjes aan de achterzijde van het gewricht. Een diagnostische SIG-infiltratie dient als voorbereiding op een meer definitieve behandeling, waarbij de zenuwtakjes gedurende langere tijd ongevoelig gemaakt worden. Dit noemt men een ‘radiofrequente (RF)denervatie’.

Wat is het doel van een radiofrequente behandeling van het SIG?

Na een positieve proefbehandeling (diagnostische SIG) zijn er argumenten om aan te nemen dat de betrokken zenuwtakjes mogelijk een rol spelen in uw pijnprobleem.
Via een denervatie wordt de pijngeleiding van deze zenuwtakjes stilgelegd en kan een langduriger pijnstilling bekomen worden.

Indien er na de proefbehandeling geen (of onvoldoende) beterschap optreedt, is een denervatie zinloos.

Hoe zijn de resultaten?

Bij een therapeutische SIG-infiltratie is er vaak een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten.  Het effect van de infiltratie is pas na enkele dagen tot weken zichtbaar.
Garantie op beterschap kan niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak (bv. slijtage) wordt door de infiltratie immers niet weggenomen. Therapeutische SIG-infiltraties worden spijtig genoeg niet vergoed door het ziekenfonds. Per gewricht wordt hiervoor een bedrag van ongeveer 25 euro aangerekend (exclusief medicatie).

Bij een diagnostische SIG-infiltratie merkt u meestal binnen de 30 minuten na de inspuiting een sterke vermindering van uw pijnklachten door de medicatie die werd toegediend.
Dit effect is echter tijdelijk en is na enkele uren tot dagen uitgewerkt. Bij een positief resultaat kan er nadien overgegaan worden tot een radiofrequente SIG-denervatie.

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • U ligt op de buik.
 • De betrokken regio wordt ontsmet.
 • De huid wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) worden de naalden (1 tot 5) correct gepositioneerd en eventueel gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn. 
 • Daarna wordt de medicatie ingespoten. 
 • De behandeling zelf duurt ongeveer 15 à 20 minuten.
 • U wordt daarna nog ongeveer 30 min geobserveerd.
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Hoe verloopt de radiofrequente behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus.
 • U ligt op uw buik.
 • De betrokken regio wordt ontsmet.
 • De huid wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) worden de naalden (meestal vijf) correct gepositioneerd. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn.
 • In de naalden wordt een elektrische stroom gestuurd.
 • U geeft mondeling aan (dus niet aanwijzen!) waar en wanneer u deze stroom voelt (een prikkelend gevoel of tintelingen). Wacht niet tot wanneer de stroom maximaal is, maar zeg het van zodra u de prikkeling gewaarwordt. Op deze manier gaan we na hoe ver de naald zich van het zenuwtakje bevindt.
 • Wanneer u de opgewekte stroom niet of te laat voelt, moeten de naalden herplaatst worden.
 • Vervolgens wordt een ander soort stroom toegediend, dit kan leiden tot spiersamentrekkingen. 
 • Tot slot worden de zenuwtakjes verdoofd en daarna wordt  de eigenlijke behandeling (het opwarmen van de naalden tot 80°C) uitgevoerd.
 • U wordt daarna nog ongeveer 30 min geobserveerd (in bed voor infiltraties in de hals; in een relaxzetel voor infiltraties in de rug).
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • Het corticosteroïd (enkel in het geval van een therapeutische infiltratie) kan enkele nevenwerkingen hebben zoals: (tijdelijke) gewichtstoename, spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloedsuikergehalte, effect op het bot (botontkalking/osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Andere tijdelijke nevenwerkingen kunnen een tijdelijke verdoving van het been of het zitvlak zijn. Deze effecten zijn tijdelijk en niet verontrustend. 
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie en zenuwbeschadiging zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien u diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, kan het corticosteroïd een tijdelijke verhoging van het suikergehalte in uw bloed veroorzaken.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan. 

Voor de diagnotische infiltratie bestaat er een officiële nomenclatuurcode. Deze behandeling wordt dan ook gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Ook een private hospitalisatieverzekering kan eventueel tussenkomen.

Voor de therapeutische infiltratie bestaat er geen officiële nomenclatuurcode. Daarom wordt er een bedrag aangerekend dat niet terugbetaald wordt. Uw eigen opleg bedraagt meestal tussen de 25 en 50 euro, afhankelijk van het aantal inspuitingen. Deze opleg wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds, maar eventueel wel door een private hospitalisatieverzekering.

Al deze behandelingen hebben een therapeutisch karakter en worden dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de infiltratie stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?