TENS behandeling

Wat is TENS?

TENS is de afkorting voor de term Transcutane Electro Neuro Stimulatie. Bij TENS stuurt een toestelletje elektrische stroompjes door de huid heen (transcutaan). Daardoor worden de onderhuidse zenuwen beïnvloed en zo kan de pijn verminderen. 

De prikkeling van de onderhuidse zenuwen ervaart u als een licht tintelend gevoel. 

Het toestelletje bevat een stuureenheid met oplaadbare batterij die verbonden is met stroomkabeltjes. De stroomkabeltjes worden verbonden met elektroden die op de huid worden gekleefd.

Hoe werkt TENS?

De elektrische stroompjes zorgen ervoor dat lichaamseigen, pijnonderdrukkende processen, in het centrale zenuwstelsel wordengeactiveerd.  Daarbij speelt de gebruikte frequentie (= aantal elektrische impulsen per seconde) een belangrijke rol. 

De sterkte van de stroom kunt u zelf regelen. Behandeling met TENS kan worden toegepast bij verschillende vormen van chronische, maar ook van acute pijnen. Behandeling met TENS geeft u de vrijheid om uw pijnbehandeling zelf onder controle te krijgen en maakt u minder afhankelijk van medicatie.

De pijnarts kan u een behandeling met TENS adviseren al dan niet in combinatie met andere therapieën en/of medicatie.

Proefbehandeling met het TENS apparaat

Wanneer de arts een behandeling met TENS voorstelt zal de pijnverpleegkundige u telefonisch contacteren voor het vastleggen van twee afspraken. 

Tijdens de eerste afspraak:

 • Neemt de pijnverpleegkundige samen met u het contract voor de proefperiode van 14 dagen door.
 • Wordt het TENS-apparaat aangelegd en correct ingesteld.
 • Krijgt u de nodige uitleg over het gebruik van het toestel.
 • Overloopt u met de pijnverpleegkundige het dagboek waarin u uw pijnscore zal noteren gedurende het TENS gebruik.
 • U krijgt info over de manier waarop u thuis uw pijn kan registreren.
 • Wordt er een datum vastgelegd voor een volgende afspraak voor de evaluatie en inlevering van het TENS apparaat. 

Tijdens de tweede raadpleging:

 • Wordt het resultaat van de proefbehandeling afgelezen, onder meer op basis van de pijnscores die u in het dagboek hebt genoteerd.
 • Als de proefbehandeling niet succesvol was, wordt er een nieuwe afspraak bij de pijnarts vastgelegd. 
 • Als de proefbehandeling wel succesvol was, kan de aankoop van een TENS-apparaat worden overwogen.  
 • Een nieuw toestel kost ongeveer 140 euro.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

Breng uw arts steeds op de hoogte indien u:

 • Zwanger bent.
 • Een pacemaker hebt.
 • Epilepsie hebt.
 • Een ernstige huidziekte hebt.
 • Overgevoelig voor kleefpleisters bent.

Bijwerkingen van TENS

Hoewel bijwerkingen bij TENS niet vaak voorkomen, kan het gebeuren dat 

 • De huid tijdens de behandeling geïrriteerd raakt. Mogelijks kunnen er op de plaats van de elektroden lichte brandwonden voorkomen.
 • Uw pijnklachten ernstiger worden bij te intensieve stimulatie.

Behandeling en opvolging 

De behandeling en de opvolging van TENS gebeurt door de pijnverpleegkundigen. 
Bij problemen, vragen of twijfel kan u contact met hen opnemen:
elke werkdag van maandag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
052 25 24 85 of 052 25 23 70.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?