Epidurale infiltratie (cervicaal, thoracaal, lumbaal)

Wat is een epidurale infiltratie?

Een epidurale infiltratie is een inspuiting van een corticosteroïd (een ontstekingsremmer) samen met een plaatselijk verdovend product in de epidurale ruimte tussen twee wervels:

 • in de nek (cervicaal)
 • in de hoge rug (thoracaal)
 • in de lage rug (lumbaal)

Door slijtage, een discushernia of andere oorzaken, kan een zenuw die vanuit de wervelkolom vertrekt geprikkeld worden. Hierdoor kan op de geprikkelde zenuw een ontstekingsreactie ontstaan. Dit alles kan leiden tot pijn, tintelingen of krachtverlies volgens het verloop van de betrokken zenuw:

 • wanneer het probleem zich voordoet tussen twee halswervels, kan dit leiden tot pijn en andere klachten in de nek, schouder of arm;
 • bij een probleem tussen twee lendenwervels kan pijn ontstaan in de rug of in het been. 

Wanneer er geen beterschap optreedt met klassieke maatregelen (bv. medicatie), kan een epidurale infiltratie overwogen worden.  

Wat is het doel van deze infiltratie?

Het corticosteroïd vermindert de ontstekingsreactie en de hierdoor veroorzaakte zwelling op de geprikkelde zenuw. Dit kan de pijn verlichten. 

Vaak is het zo dat er in het begin een tijdelijke toename van de klachten mogelijk is. Dit is niet onrustwekkend. Het pijnstillend effect verschijnt vaak pas na enkele dagen: dit is eigen aan corticosteroïden.  

Hoe zijn de resultaten?

Meestal is er een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Volgens studies zijn de resultaten beter wanneer er vooral uitstralingspijn is (bv. in de arm of in het been) en wanneer de pijn minder dan zes maanden aanwezig is.

Afhankelijk van het resultaat kan de behandeling eventueel herhaald worden, ten vroegste twee weken na de eerste infiltratie. 

Garantie op beterschap kan niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak (bv. slijtage, hernia,…) wordt door de infiltratie immers niet weggenomen.  

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • Bij een lumbale of thoracale epidurale ligt u op uw buik; bij een cervicale epidurale zit u rechtop.  
 • De betrokken regio wordt ontsmet.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) wordt de naald correct gepositioneerd en gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn. 
 • Daarna wordt het pijnstillend mengsel ingespoten. Tijdens de inspuiting kunt u druk of pijn voelen: 
  • in uw rug of in uw been (bij een lumbale of thoracale epidurale)
  • in de hals of de arm (bij een cervicale epidurale)
 • De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.
 • Nadien blijft u een uur op de rug liggen. 
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten. 

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • Het corticosteroïd kan enkele nevenwerkingen hebben zoals: (tijdelijke) gewichtstoename, spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloed-suikergehalte, effect op het bot (botontkalking/ osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie (bv. hersenvliesontsteking) en zenuwbeschadiging zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam
 • Aanhoudende hoofdpijn die verergert bij het rechtop komen en verbetert met neerliggen is ook een zeldzame verwikkeling. Wanneer u dit ervaart, neemt u best contact op met de huisarts. 

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.

 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien u diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, kan het corticosteroïd een tijdelijke verhoging van het suikergehalte in uw bloed veroorzaken.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan. 

Deze behandeling heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de infiltratie stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?