Infiltratie van de musculus piriformis

Wat is de musculus piriformis?

De musculus piriformis is een spier in het bekken, die de functie heeft het bovenbeen naar buiten te trekken en te draaien. De grote zenuw van het been, de nervus ischiadicus, loopt bij de meeste mensen onder deze spier door naar beneden in het been. Bij 15% van de mensen loopt de zenuw zelfs dóór de spier. Men denkt dat door een zwelling of een spasme van deze spier de zenuw geïrriteerd raakt. Op die manier ontstaan er pijnklachten. Meestal is dit pijn in de bil met uitstraling naar het been (ischias). Ook kunnen tintelingen of een doof gevoel voorkomen in het gebied van de nervus ischiadicus. De pijn wordt meestal erger door zitten, traplopen, stretchen en kniebuigingen.

De belangrijkste behandeling is kinesitherapie, eventueel in combinatie met een infiltratie. Het doel van de kinesitherapie is om meer vrije ruimte te creëren rond de nervus ischiadicus, door middel van stretchoefeningen om de spierspanning van de piriformis te verminderen.          

Wat is het doel van een infiltratie van de musculus piriformis?

Bij deze infiltratie wordt er een lokaal verdovingsmiddel en een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel (corticosteroïd) ingespoten rond de nervus ischiadicus, in de buik van de spier. Het doel van de inspuiting is de ontsteking van de nervus ischiadicus te verminderen, waardoor de pijn afneemt.

Hoe zijn de resultaten?

In de meeste gevallen zal één infiltratie onvoldoende zijn en worden er twee of drie herhalingen gepland. 
Dit geeft een bijkomende vermindering van de pijnklachten. Het effect houdt bovendien ook langere tijd aan dan na één infiltratie.

Het effect van de infiltratie is pas na enkele dagen tot weken zichtbaar.
Garantie op beterschap kan niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak wordt door de infiltratie immers niet weggenomen.

Deze infiltraties worden spijtig genoeg niet vergoed door het ziekenfonds. Daarvoor wordt er een bedrag van ongeveer 25 euro aangerekend (exclusief medicatie).

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • U ligt op de buik.
 • De betrokken regio wordt ontsmet.
 • De huid wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) wordt de naald correct gepositioneerd en eventueel gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn. 
 • Daarna wordt de medicatie ingespoten. Dit kan een drukkend gevoel veroorzaken.
 • De behandeling zelf duurt ongeveer 15 à 20 minuten.
 • U wordt daarna nog ongeveer 30 min geobserveerd.
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • Het corticosteroïd (enkel in het geval van een therapeutische infiltratie) kan enkele nevenwerkingen hebben zoals: (tijdelijke) gewichtstoename, spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloedsuikergehalte, effect op het bot (botontkalking/osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Andere tijdelijke nevenwerkingen kunnen een tijdelijke verdoving van het been of het zitvlak zijn. Deze effecten zijn tijdelijk en niet verontrustend. 
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie en zenuwbeschadiging zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien u diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, kan het corticosteroïd een tijdelijke verhoging van het suikergehalte in uw bloed veroorzaken.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Deze behandeling heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Voor deze behandeling bestaat er geen officiële nomenclatuurcode. Er zal een bedrag van ongeveer 25 euro aangerekend worden (exclusief medicatie). Deze behandeling wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds, maar eventueel wel door een private hospitalisatieverzekering.

Tot slot

Na de infiltratie stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?