img-0

Infiltratie en radiofrequente behandeling van het dorsaal wortelganglion

Wat is het dorsaal wortelganglion?

Het dorsaal wortelganglion (of DRG wat staat voor dorsal root ganglion) is een verdikking van de sensibele zenuwbanen (de zenuwen die instaan voor het waarnemen van pijn) aan de achterzijde van het ruggenmerg. Hier liggen de cellichamen van de zenuwen die instaan voor de pijngeleiding.

Wat is een DRG-infiltratie?

Ten gevolge van slijtage, een discushernia of andere oorzaken, kan een zenuw die vanuit de wervelkolom vertrekt, chronisch geprikkeld worden. 

Op de plaats van de geprikkelde zenuw kan een ontstekingsreactie ontstaan. Dit alles kan leiden tot pijn, tintelingen of krachtverlies volgens het verloop van de betrokken zenuw.
Wanneer de zenuwprikkeling zich voordoet tussen twee ruggenwervels kan dit leiden tot last in het been of de arm. In dat geval kan een DRG-infiltratie overwogen worden, wanneer er geen beterschap optreedt met conservatieve maatregelen (bv. medicatie).

Bij een DRG-infiltratie ‘blokkeert’ de pijnarts dit ganglion met een plaatselijk verdovend product. Op deze manier wordt de pijngeleiding tussen het ganglion en de hersenen onderbroken en kan de pijn verminderen.
We noemen dit ook een proefblokkade.

Wat is een radiofrequente behandeling van het DRG?

Hierbij wordt het dorsaal wortelganglion behandeld met een bepaald soort elektrische stroom: dit heet een denervatie of radiofrequente (RF) laesie.

Wanneer u binnen de 24 uur na de proefbehandeling een tijdelijke maar aanzienlijke (meer dan 50 %) beterschap ondervindt, kan het betrokken ganglion behandeld worden met een bepaald soort elektrische stroom: dit heet een denervatie of radiofrequente (RF) laesie.
Na een positieve proefbehandeling zijn er redenen om aan te nemen dat het betrokken ganglion mogelijks een rol speelt in uw pijnprobleem. Een denervatie kan dan het pijnstillend effect vergroten en verlengen. Bij een denervatie wordt het ganglion gedurende enkele minuten opgewarmd tot 42°. Daardoor wordt de pijngeleiding tussen het ganglion en de hersenen onderbroken.
Indien er geen enkele of onvoldoende beterschap optreedt na de proefbehandeling, is een denervatie zinloos.

Hoe zijn de resultaten?

Een DRG-infiltratie moet in de eerste plaats als een ‘testbehandeling’ gezien worden, om uit te maken of de betrokken zenuwknoop in het pijnprobleem een rol speelt of niet. Indien er binnen de 24 uur een tijdelijk goed effect (minstens 50% beterschap) optreedt na de proefbehandeling, kan een ontzenuwing (‘denervatie’) met behulp van een radiofrequente elektrische stroom overwogen worden.

Na de DRG-denervatie, is er vaak een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Dit effect verschijnt vaak pas na enkele weken en kan maar volledig beoordeeld worden na zes tot acht weken. Garantie op beterschap kan spijtig genoeg niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak (bv. slijtage) wordt door denervatie immers niet weggenomen. Het is bijgevolg mogelijk dat de denervatie, ondanks een positieve proefbehandeling, onvoldoende beterschap biedt.

Wanneer er wel beterschap is en indien de pijn na verloop van tijd terugkomt, kan de denervatie herhaald worden.

Indien de pijn terugkomt na meer dan één jaar, is een nieuwe proefbehandeling noodzakelijk

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie (bv. hersenvliesontsteking) en zenuwbeschadiging zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam.
 • De eerste weken na de denervatie is een toename van de pijnklachten (‘napijn’) beschreven: dit is niet ongebruikelijk of verontrustend. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen. Ook een tijdelijke gevoelsvermindering in de behandelde zone is mogelijk

Hoe verloopt de infiltratie?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • U wordt in rug- of buikligging geïnstalleerd en uw rug of hals wordt ontsmet. 
 • De huid wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) wordt de naald correct gepositioneerd en gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn. 
 • Daarna wordt het pijnstillend product ingespoten. Tijdens de inspuiting kunt u druk of pijn voelen in uw rug, hals, arm of been
 • De behandeling duurt ongeveer 20 minuten daarna wordt u nog ongeveer 30 minuten geobserveerd
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Hoe verloopt de denervatie?

 • Vooraf krijgt u een infuus.
 • U wordt in rug- of buikligging geïnstalleerd en uw rug of hals wordt ontsmet.
 • De huid wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) worden de naalden correct gepositioneerd. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn.
 • In de naalden wordt een elektrische stroom gestuurd.
 • U geeft mondeling aan (dus niet aanwijzen!) waar en wanneer u deze stroom voelt (een prikkelend gevoel of tintelingen). Wacht niet tot wanneer de stroom maximaal is, maar zeg het van zodra u de prikkeling gewaarwordt. Op deze manier gaan we na hoe ver de naald zich van het ganglion bevindt.
 • Wanneer u de opgewekte stroom niet of te laat voelt, moeten de naalden herplaatst worden.
 • Vervolgens wordt een ander soort stroom toegediend, dit kan leiden tot spiersamentrekkingen. 
 • Tot slot wordt de eigenlijke behandeling uitgevoerd, die 1 tot 2 minuten duurt.
 • U wordt daarna nog ongeveer 30 min geobserveerd
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten.

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Een denervatie moet steeds gebeuren binnen de drie maanden na de proefbehandeling. Zo niet, bestaat het risico dat het ziekenfonds de behandeling niet vergoedt.
 • Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan. 

Deze behandeling heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?