img-0

Transforaminale epidurale infiltratie - lumbaal

Wat is een transforaminale epidurale infiltratie?

img-1

Ter hoogte van de wervelkolom takken verschillende zenuwwortels af van het ruggenmerg. Deze zenuwwortels verlaten de wervelkolom via een smalle opening, het wortelkanaal (of het “foramen”). 

Door een discushernia, door artrose of door littekenweefsel van een vroegere ingreep kunnen deze zenuwwortels gekneld of geïrriteerd raken. 

Op de plaats van de geïrriteerde zenuw kan een ontstekingsreactie ontstaan. Dit kan leiden tot pijn, tintelingen of krachtverlies over het verloop van de betrokken zenuw. 

Wanneer de zenuwprikkeling zich voordoet tussen twee lendenwervels kan dit leiden tot last in het been. Bij een transforaminale epidurale infiltratie wordt er medicatie gespoten rond één (soms ook twee) van die zenuwwortels.

Synoniemen van deze behandeling: wortelblock, wortelinfiltratie, radiculaire infiltratie.

Wat is het doel van deze infiltratie?

Bij een transforaminale epidurale infiltratie wordt een lokaal verdovingsmiddel en een lang werkend ontstekingswerend geneesmiddel (corticosteroïd) ingespoten rond de zenuw. 

Het corticosteroïd vermindert de ontstekingsreactie en de hierdoor veroorzaakte zwelling op de geïrriteerde zenuw. Dit kan de pijn verlichten. 

Vaak is het zo dat u in het begin een tijdelijke toename van de klachten merkt; dit is niet onrustwekkend. 

Het pijnstillend effect verschijnt vaak pas na enkele dagen: dit is eigen aan corticosteroïden.

Hoe zijn de resultaten?

Meestal is er een tijdelijke of gedeeltelijke verbetering van de klachten. Volgens studies zijn de resultaten beter wanneer er vooral uitstralingspijn is (bv. in het been) en wanneer de pijn minder dan zes maanden aanwezig is. 

Afhankelijk van het resultaat kan de behandeling herhaald worden, ten vroegste twee weken na de vorige infiltratie. 

Garantie op beterschap kan niet gegeven worden: de onderliggende oorzaak (bv. artrose, hernia, …) wordt door de infiltratie immers niet weggenomen

Hoe verloopt de behandeling?

 • Vooraf krijgt u een infuus. 
 • U wordt in buikligging geïnstalleerd en uw rug wordt ontsmet. 
 • De huid wordt eventueel plaatselijk verdoofd.
 • Met behulp van het radiologisch beeld (RX-stralen of echografie) wordt de naald correct gepositioneerd en gecontroleerd door het inspuiten van contrastvloeistof. Deze plaatsing kan soms wat gevoelig zijn. 
 • Daarna wordt het pijnstillend mengsel ingespoten. Tijdens de inspuiting kunt u druk of pijn voelen in uw rug of in uw been.
 • De behandeling duurt ongeveer 20 minuten, daarna wordt u nog ongeveer 30 minuten geobserveerd.
 • Na toestemming van de pijnarts kan u het ziekenhuis verlaten. 

Nevenwerkingen en verwikkelingen

Hoewel de techniek en de producten erg veilig zijn, zijn er toch enkele nevenwerkingen en verwikkelingen beschreven:

 • Tijdelijke pijn op de insteekplaats is niet ongebruikelijk of verontrustend.
 • Een tijdelijke verdoving of verminderde beweeglijkheid van het been is mogelijk.
 • Het corticosteroïd kan enkele nevenwerkingen hebben zoals: (tijdelijke) gewichtstoename, spierzwakte, rood gelaat, ontregeling van het bloed-suikergehalte, effect op het bot (botontkalking/ osteoporose). Deze nevenwerkingen treden over het algemeen pas op indien er verschillende infiltraties na elkaar plaatsvinden.
 • Na de infiltratie kunnen uw bloeddruk en polsslag tijdelijk dalen: dit is te wijten aan de plaatselijke verdoving. Ook tijdelijke duizeligheid is beschreven. Daarom wordt u na de procedure nog een tijdje geobserveerd.
 • Allergische reacties op latex, ontsmetting, contrastvloeistof of toegediende producten zijn steeds mogelijk. Vermeld steeds aan de verpleegkundige of arts of u gekende allergieën hebt.
 • Ernstige verwikkelingen zoals bloedingen, infectie en zenuwbeschadiging zijn mogelijk, maar gelukkig erg zeldzaam

Bijzondere aandachtspunten en voorzorgen

 • Houd er rekening mee dat u de dag van de infiltratie geen voertuigen mag besturen of machines mag bedienen. U moet zeker een begeleider (chauffeur) voorzien. Indien dat niet het geval is, zal de behandeling uitgesteld worden.
 • Indien u ’s morgens komt, moet u nuchter zijn vanaf middernacht. Uw normale ochtendmedicatie mag u innemen met een slokje water. Uitzondering: medicatie voor diabetes en bepaalde bloedverdunners mag u niet innemen.
  Indien de infiltratie gepland is in de namiddag, mag u een licht ontbijt nemen tot 8.00u.
 • Indien u diabetes (suikerziekte) hebt en behandeld wordt met insuline, kan het corticosteroïd een tijdelijke verhoging van het suikergehalte in uw bloed veroorzaken.
 • Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, wordt de infiltratie best niet uitgevoerd. 
 • Het is aangewezen om bepaalde bloedverdunnende geneesmiddelen op voorhand te stoppen. Dit zal tijdens de voorafgaande consultatie besproken worden.
 • Indien u een infectie doormaakt (bv. keelontsteking, tandabces, luchtweginfectie, maag- of darminfectie, blaasinfectie, lokale infectie in de regio waar de infiltratie uitgevoerd wordt, behandeling met een antibioticum, …) kan het nodig zijn om de infiltratie uit te stellen.

Kostprijs

Alle pijnartsen van het pijncentrum zijn volledig geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we de officiële tarieven aanrekenen, zoals ze voorzien zijn door het RIZIV. We rekenen geen ereloonsupplementen aan. 

Deze behandeling heeft een therapeutisch karakter en wordt dus vrijgesteld van BTW.

Tot slot

Na de behandeling stuurt de pijnarts een (elektronisch) verslag van de procedure door naar uw huisarts en eventueel naar de verwijzende arts-specialist.

Moesten er zich na de behandeling problemen voordoen, dan verwittigt u best uw huisarts. Dat is de aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden of u eventueel door te verwijzen.

Praktische info

De behandeling vindt plaats op onze campus in Dendermonde, Kroonveldlaan 50.

 • Wij raden u aan om ruim op tijd te komen, 30 minuten vóór het tijdstip van de afspraak.
 • Breng steeds uw identiteitskaart mee.
 • Vermeld vooraf aan de verpleegkundige of arts of bepaalde documenten moeten ingevuld worden
  (sociaal verlof, brief adviseur, documenten hospitalisatieverzekering,…).

Voor vragen, opmerkingen of annulatie kan u terecht bij het pijnsecretariaat:

Maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur, op het nummer 052 25 22 58,

of bij de medewerkers van het afsprakenbureau op het nummer 052 25 25 05.

Wilt u ook met minder pijn door het leven?